Arviointi –ja asiantuntijapalvelut 2018-05-08T22:29:15+00:00

Arviointi –ja asiantuntijapalvelut

Comrealin kiinteistöarviointi- ja konsultointipalvelut kiinteistösijoittajille, luotonantajille, rakennuttajille sekä kiinteistön omistajille ja käyttäjille mm. seuraavia palveluja:

  • Kiinteistön arviointi tilinpäätöstä ja käyvän tasearvon määritystä varten, AKA Arviokirja
  • Käyvän markkina- ja vakuusarvon määritykset luotonantoa varten, AKA Arviokirja
  • Päätöksenteon tuki kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteita varten, lausunto kiinteistön markkina-arvosta
  • Kassavirta- ja tuottoanalyysit
  • Maa-alueiden, kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden kehityssuunnitelmat ja aktiivinen vuokralaishallinta
  • Uudiskohteiden kiinteistökehitys- ja toteutussuunnitelmat

Kiinteistön arviointi perustuu usean vuoden käytännön ammattitaitoon ja kokemukseen, markkina- ja toimitilatuntemukseen sekä systemaattiseen tietojen käsittely- ja esitystapaan.

Ota yhteyttä

ARVIOINTI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Seppo Pakarinen
KTM, AKA(Y), LKV, YKV
040-703 8000
seppo.pakarinen@comreal.fi